Jeśli ten problem dotyczy również Ciebie - skontaktuj się z nami, pomożemy!

W ostatnią sobotę w Instytucie Kardiologii w Aninie, pod hasłem „Serce w ruchu” odbył się I Dzień Pacjenta. Medikar Home Care miał przyjemność być partnerem tego szczególnego wydarzenia.

W ciągu całego dnia odbywały się wykłady na temat aktywności fizycznej, zasad zdrowego odżywiania oraz warsztaty z indywidualnego planowania treningu, efektywnego i bezpiecznego wykorzystywania cykloergometrów i bieżni. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach
z Nordic Walking pod czujnym okiem trenerów.

Odwiedzający mieli możliwość skorzystania bezpłatnie z wielu badań: EKG, oceny wieku serca, spirometrii, pomiaru ciśnienia tętniczego i masy ciała oraz badania poziomu cukru i cholesterolu. Wyniki można było skonsultować z dyżurującymi lekarzami. Do dyspozycji odwiedzających byli również inni specjaliści: fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk, którzy udzielali cennych wskazówek. My również byliśmy do Państw dyspozycji tego dnia przekazując informacje o możliwościach zapewnienia opieki i bezpieczeństwa chorym w warunkach domowych.