Teleopieka

Teleopieka powstała z myślą o osobach, których codzienna aktywność z powodu stanu zdrowia została ograniczona głównie do środowiska domowego. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa osobom o ograniczonej czasowo lub długotrwale sprawności. Doskonale sprawdza się jako wsparcie Seniorów, ale również pacjentów z chorobami neurologicznymi lub po urazach.

Podstawowy system teleopieki, to urządzenie z charakterystycznym czerwonym przyciskiem alarmowym. Podopieczny może nacisnąć go w sytuacji  upadku, nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub każdej innej sytuacji, która będzie wymagała interwencji.

System może również zostać rozbudowany o liczne czujniki i detektory, które pozwolą monitorować występowanie sytuacji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu. Pojawienie się sygnału alarmowego z “czerwonego przycisku” lub któregokolwiek czujnika odbierane jest przez całodobowe Centrum Telemedyczne.

Personel Centrum kontaktuje się z podopiecznym oraz zawiadamia odpowiednie służby, stosownie do wykrytego zagrożenia.

Czujniki umożliwiają wykrycie między innymi:

  • upadku
  • ulatniającego się gazu
  • pożaru / zadymienia
  • zalania wodą
  • czujniki ruchu oraz maty łóżkowe, które pozwalają monitorować aktywność Podopiecznego w ciągu dnia i nocą