Project Description

Wsparcie dla seniora

image

Dla osób starszych bardzo ważne jest jak najdłuższe utrzymanie samodzielności. Niestety pogarszający się stan zdrowia często utrudnia codzienną aktywność. Seniorzy, chcąc utrzymać niezależność, codziennie zmagają się z wieloma trudnościami. Problemem staje się wykonywanie większych zakupów, utrzymanie porządku w najbliższym otoczeniu, przygotowywanie gorących posiłków, realizacja recept. Nadal pozostaje jednak zakres działań, w którym Senior radzi sobie dobrze.

To z myślą o takich osobach powstała usługa Wsparcie dla Seniora – opieka na godziny. Nasz wykwalifikowany personel opiekuńczy zapewni poczucie bezpieczeństwa, wyręczy Seniora w najbardziej problematycznych czynnościach. Jednocześnie podejmie próby aktywizowania, mobilizowania podopiecznego do podejmowania tych ważnych dla Seniora działań: kontynuowania hobby, podtrzymywania relacji z bliskimi i przyjaciółmi.

Opiekun pomoże również dobrać sprzęt pomocniczy, który ułatwi codzienne funkcjonowanie. Zakres godzinowy wsparcia zostanie dobrany do indywidualnych potrzeb Seniora.

Aby dodatkowo zapewnić bliskim poczucie bezpieczeństwa tradycyjny model opieki można uzupełnić
o innowacyjne rozwiązania z zakresu teleopieki . Świadomość, że w każdej chwili można skontaktować się z Centrum Monitoringu, zapewnia komfort i wpływa pozytywnie na samopoczucie osoby starszej.